Pyrotechnika petardy Kalašnikov 20 ran 6ks
Pyrotechnika petardy Kalašnikov 20 ran 6ks

Petardy Kalašnikov 20 rán 6ks


tuba s 20ks petard- imitácia streľby viac

Výrobca: Klasek pyrotechnicsKód produktu: K20KDoprava a platba

5,21 €

Skladem
ks

tuba s 20ks petard- imitácia streľby viac

Výrobca: Klasek pyrotechnicsKód produktu: K20KDoprava a platba

tuba s 20ks petard- imitácia streľby

Pozrite si video.

BEZPEČNÉ ZAOBCHÁDZANIE: Zapáľte knôt a rýchlo odhoďte do bezpečnej vzdialenosti. Po zhruba troch sekundách sa začnú ozývať rany. Nikdy neodhadzujte do miest, kde sa práve nachádzajú ľudia alebo zver!

NEBEZPEČENSTVO: Zákaz fajčenia! Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, výbuchu alebo zasiahnutia časticami. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Nevystavujte brúseniu / nárazu / treniu. Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare. V prípade požiaru: Priestory evakuujte. Kvôli nebezpečenstvu výbuchu požiar haste z diaľky. Požiar NEHASTE, ak sa dostane k výbušninám. Nebezpečenstvo výbuchu. Uchovávajte len v pôvodnom balení. Odstráňte obsah / nádobu odovzdaním k likvidácii oprávnenej osobe.

Parametre
Počet rán 20 ran
Kategórie nebezpečenstva F2 - od 18 rokov
ADR zaradenie 1.3G