Petardy DUMBUM 2G+ 20ks


Petardy DUMBUM 2G + 20ks s efektom silná explózia so zeleným svetlom.
viac

Výrobca: Klasek pyrotechnicsKód produktu: P5DU13Doprava a platba

2,51 €

Skladem
ks

Petardy DUMBUM 2G + 20ks s efektom silná explózia so zeleným svetlom.
viac

Výrobca: Klasek pyrotechnicsKód produktu: P5DU13Doprava a platba

sila výbuchu 120dB z 15m so zeleným svetlom na začiatku

Pozrite si video.

BEZPEČNÉ ZAOBCHÁDZANIE: Zapáľte knôt a rýchlo odhoďte do bezpečnej vzdialenosti. Po zhruba troch sekundách sa začnú ozývať rany. Nikdy neodhadzujte do miest, kde sa práve nachádzajú ľudia alebo zver!

NEBEZPEČENSTVO: Zákaz fajčenia! Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, výbuchu alebo zasiahnutia časticami. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Nevystavujte brúseniu / nárazu / treniu. Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare. V prípade požiaru: Priestory evakuujte. Kvôli nebezpečenstvu výbuchu požiar haste z diaľky. Požiar NEHASTE, ak sa dostane k výbušninám. Nebezpečenstvo výbuchu. Uchovávajte len v pôvodnom balení. Odstráňte obsah / nádobu odovzdaním k likvidácii oprávnenej osobe.

Parametre
Počet rán 20 ran
Kategórie nebezpečenstva F3 - od 21 rokov
ADR zaradenie 1.4G