Kompaktný ohňostroj Best price multi shape 100 rán / 20mm
Kompaktný ohňostroj Best price multi shape 100 rán / 20mm

Kompaktný ohňostroj Best price multi shape 100 rán / 20mm


Kompaktní ohňostroj 100 ran / 20mm ve tvaru krychle viac

Výrobca: Klasek pyrotechnicsKód produktu: C10020XBP14Doprava a platba

32,79 €

Skladem
ks

Kompaktní ohňostroj 100 ran / 20mm ve tvaru krychle viac

Výrobca: Klasek pyrotechnicsKód produktu: C10020XBP14Doprava a platba

10 rôznofarebných efektov.

Pozrite si video.

  

Pyrotechnika - Kompaktní ohňostroj 100 rán, kalibr 20mm

ve tvaru krychle. Obsahuje několik různobarevných efektů dle videa výše. Ohňostroj je na jedno zapálení, po kterém začne vystřelovat jednotlivé rány do výšky 15-60m (dle kalibru ohňostroje). Kompaktní ohňostroj je pouze k venkovnímu užití.

 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: výrobek musí stát na rovné, pevné a nehořlavé podložce. Je vhodné ho ukotvit proti převrácení. Při zapálení se nikdy nenaklánět nad výmetnou části kompaktu. Po zapálení odstupte alespoň o 10-20 metrů. Vždy dbejte pokynů uvedených v návodu k obsluze!

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametre
Kaliber 20mm
Počet rán 100 - 199 ran
Dĺžka efektu (s) 60
Smer výmetnic Kombinovaný
Kategórie nebezpečenstva F2 - od 18 rokov
ADR zaradenie 1.4G