Kompaktní ohňostroj ASSORTED CAKE 1 168 ran / 30 mm


Kompaktní ohňostroj 168 ran, kalibr 30mm ve tvaru kvádru viac

Výrobca: Panta pyrotechnikKód produktu: PPK168111Doprava a platba

173,58 €

Není skladem Sledovať dostupnosť

Kompaktní ohňostroj 168 ran, kalibr 30mm ve tvaru kvádru viac

Výrobca: Panta pyrotechnikKód produktu: PPK168111Doprava a platba

Purple W/Green Strobe, Crackling Palm Tree, Red Crackling Willow, Yellow Blue Dahlia W/Crackling, Multi-color Whistling, Chrys

Prohlédněte si video.

  

Pyrotechnika - Kompaktní ohňostroj 168 ran, kalibr 30mm

ve tvaru kvádru. Obsahuje několik různobarevných efektů dle videa výše. Ohňostroj je na jedno zapálení, po kterém začne vystřelovat jednotlivé rány do výšky 15-60m (dle kalibru ohňostroje). Kompaktní ohňostroj je pouze k venkovnímu užití.

 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: výrobek musí stát na rovné, pevné a nehořlavé podložce. Je vhodné ho ukotvit proti převrácení. Při zapálení se nikdy nenaklánět nad výmetnou části kompaktu. Po zapálení odstupte alespoň o 10-20 metrů. Vždy dbejte pokynů uvedených v návodu k obsluze!

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametre
Kaliber 30mm
Počet rán 100 - 199 ran
Dĺžka efektu (s) 45
Kategórie nebezpečenstva F4 - nutný preukaz odpaľovača pyrotechniky
ADR zaradenie 1.4G