Dýmovnice RDG1 - Červená


Dýmovnice (tuba) - červená barva viac

Výrobca: Klasek pyrotechnicsKód produktu: RDG1CDoprava a platba

3,97 €

Skladem
ks

Dýmovnice (tuba) - červená barva viac

Výrobca: Klasek pyrotechnicsKód produktu: RDG1CDoprava a platba

Dýmovnice (tuba) - červená barva. Se zápalnou šňůrou.

Prohlédněte si video.

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametre
Dĺžka efektu (s) 35
Kategórie nebezpečenstva F3 - od 21 rokov
Rozmery VxŠxH (mm) 120x45
ADR zaradenie 1.4G