Dýmovnice Barevná pochodeň


4 ks barevných pochodní v balení viac

Výrobca: Klasek pyrotechnicsKód produktu: BP80SDoprava a platba

4,44 €

Skladem
ks

4 ks barevných pochodní v balení viac

Výrobca: Klasek pyrotechnicsKód produktu: BP80SDoprava a platba

Pyrotechnika Barevná Pochodeň 4ks

Větruvzdorná signální barevná pochodeň - hoří cca 80 sekund.

Barva: červená, fialová, zelená, bílá

Průměr pochodně: 20mm

Délka pochodně: 280mm

Počet kusů v balení: 4

Balení v kartonu: 20/4

Třída nebezpečí: Kategorie T1

ADR zařazení: 1.4G

4ks barevných pochodní.

Prohlédněte si video.

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametre
Dĺžka efektu (s) 80
Kategórie nebezpečenstva F3 - od 21 rokov