Detská zábavná pyrotechnika rotačiek 6ks
Detská zábavná pyrotechnika rotačiek 6ks

Detská pyrotechnika rotačiek 6ks


Detská pyrotechnika rotačiek 6ks viac

Výrobca: Klasek pyrotechnicsKód produktu: DP1RDoprava a platba

0,39 €

Skladem
ks

Detská pyrotechnika rotačiek 6ks viac

Výrobca: Klasek pyrotechnicsKód produktu: DP1RDoprava a platba

Žartovná pyrotechnika. Rotujúce červeno / zeleno / žltý efekt-prízemný efekt. 6ks

Pozrite si video.

NEBEZPEČENSTVO: Zákaz fajčenia! Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, výbuchu alebo zasiahnutia časticami. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Nevystavujte brúseniu / nárazu / treniu. Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare. V prípade požiaru: Priestory evakuujte. Kvôli nebezpečenstvu výbuchu požiar haste z diaľky. Požiar NEHASTE, ak sa dostane k výbušninám. Nebezpečenstvo výbuchu. Uchovávajte len v pôvodnom balení. Odstráňte obsah / nádobu odovzdaním k likvidácii oprávnenej osobe.

Parametre
Počet kusov 6
Kategórie nebezpečenstva F1 - od 15 rokov
ADR zaradenie 1.4G