Detská zábavná pyrotechnika Meteorit 12ks
Detská zábavná pyrotechnika Meteorit 12ks

Detská pyrotechnika Meteorit 12ks


Detská pyrotechnika Meteorit 12ks viac

Výrobca: Klasek pyrotechnicsKód produktu: DP1MDoprava a platba

0,42 €

Skladem
ks

Detská pyrotechnika Meteorit 12ks viac

Výrobca: Klasek pyrotechnicsKód produktu: DP1MDoprava a platba

Praskajúce farebné granule 12 ks v malej krabičke.

Pozrite si video.

NEBEZPEČENSTVO: Zákaz fajčenia! Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, výbuchu alebo zasiahnutia časticami. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Nevystavujte brúseniu / nárazu / treniu. Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare. V prípade požiaru: Priestory evakuujte. Kvôli nebezpečenstvu výbuchu požiar haste z diaľky. Požiar NEHASTE, ak sa dostane k výbušninám. Nebezpečenstvo výbuchu. Uchovávajte len v pôvodnom balení. Odstráňte obsah / nádobu odovzdaním k likvidácii oprávnenej osobe.

Parametre
Počet kusov 12
Kategórie nebezpečenstva F1 - od 15 rokov
ADR zaradenie 1.4G