Detská zábavná pyrotechnika Happy Butterfly 12ks
Detská zábavná pyrotechnika Happy Butterfly 12ks

Detská pyrotechnika Happy Butterfly 12ks


Detská pyrotechnika Happy Butterfly 12ks
viac

Výrobca: Panta pyrotechnikKód produktu: PPT1260Doprava a platba

2,66 €

Skladem
ks

Detská pyrotechnika Happy Butterfly 12ks
viac

Výrobca: Panta pyrotechnikKód produktu: PPT1260Doprava a platba

Pyrotechnika Happy Butterfly motýľ 12 ks Látající motýľ so svetelným efektom. Predaj po škatuliach obsahujúcich 12 ks. Zábavná pyrotechnika - malý motýlik.

Pozrite si video.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE: Položiť jednotlivo na nehorľavý povrch. Zapáliť zápalnicu na jej najvzdialenejšom konci a okamžite ustúpiť najmenej 3m.

NEBEZPEČENSTVO: Zákaz fajčenia! Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, výbuchu alebo zasiahnutia časticami. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Nevystavujte brúseniu / nárazu / treniu. Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare. V prípade požiaru: Priestory evakuujte. Kvôli nebezpečenstvu výbuchu požiar haste z diaľky. Požiar NEHASTE, ak sa dostane k výbušninám. Nebezpečenstvo výbuchu. Uchovávajte len v pôvodnom balení. Odstráňte obsah / nádobu odovzdaním k likvidácii oprávnenej osobe.

Parametre
Počet kusov 6
Kategórie nebezpečenstva F2 - od 18 rokov
ADR zaradenie 1.3G