Detská zábavná pyrotechnika Explosive Ball 3ks
Detská zábavná pyrotechnika Explosive Ball 3ks

Detská pyrotechnika Explosive Ball 3ks


Detská pyrotechnika Explosive Ball 3ks viac

Výrobca: Klasek pyrotechnicsKód produktu: EB15Doprava a platba

2,51 €

Skladem
ks

Detská pyrotechnika Explosive Ball 3ks viac

Výrobca: Klasek pyrotechnicsKód produktu: EB15Doprava a platba

Praskajúce balóniky, priemer 38 mm, v balení 3 ks balónikov.

Pozrite si video.

NEBEZPEČENSTVO: Zákaz fajčenia! Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, výbuchu alebo zasiahnutia časticami. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Nevystavujte brúseniu / nárazu / treniu. Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare. V prípade požiaru: Priestory evakuujte. Kvôli nebezpečenstvu výbuchu požiar haste z diaľky. Požiar NEHASTE, ak sa dostane k výbušninám. Nebezpečenstvo výbuchu. Uchovávajte len v pôvodnom balení. Odstráňte obsah / nádobu odovzdaním k likvidácii oprávnenej osobe.

Parametre
Počet kusov 3
Kategórie nebezpečenstva F2 - od 18 rokov
ADR zaradenie 1.4G