Detská zábavná pyrotechnika Crazy ball 6ks
Detská zábavná pyrotechnika Crazy ball 6ks

Detská pyrotechnika Crazy ball 6ks


Detská pyrotechnika Crazy ball 6ks
viac

Výrobca: Klasek pyrotechnicsKód produktu: DP1CBDoprava a platba

0,58 €

Skladem
ks

Detská pyrotechnika Crazy ball 6ks
viac

Výrobca: Klasek pyrotechnicsKód produktu: DP1CBDoprava a platba

Praskajúce balóniky 1g, priemer 23mm.

Pozrite si video.

NEBEZPEČENSTVO: Zákaz fajčenia! Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, výbuchu alebo zasiahnutia časticami. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Nevystavujte brúseniu / nárazu / treniu. Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare. V prípade požiaru: Priestory evakuujte. Kvôli nebezpečenstvu výbuchu požiar haste z diaľky. Požiar NEHASTE, ak sa dostane k výbušninám. Nebezpečenstvo výbuchu. Uchovávajte len v pôvodnom balení. Odstráňte obsah / nádobu odovzdaním k likvidácii oprávnenej osobe.

Parametre
Počet kusov 6
Kategórie nebezpečenstva F1 - od 15 rokov
ADR zaradenie 1.3G