Výrobky zábavní pyrotechniky se dělí do čtyř kategorií v závislosti na způsobu použití a podle jejich účelu a stupně nebezpečnosti, včetně úrovně hluku. Výroba, distribuce, prodej a použití zábavní pyrotechniky se řídí zákonem č. 206/2015 Sbírky zákonů. Kategorie pyrotechnického výrobku musí být výrobcem viditelně, čitelně a nesmazatelně vyznačena na obalu výrobku. Popis jednotlivých kategorií je uveden v příloze výše uvedeného zákona.

Kategorie F1
Zábavní pyrotechnika, která představuje velmi malé nebezpečí a má zanedbatelnou úroveň hluku, a která je určena pro použití na omezených plochách, včetně zábavní pyrotechniky určené k použití uvnitř obytných budov. Tato zábavní pyrotechnika smí být prodávána pouze osobám starším 15 let.
Kategorie F2
Zábavní pyrotechnika, která představuje malé nebezpečí a má nízkou úroveň hluku a která je určena pro venkovní použití na omezených plochách. Tato zábavní pyrotechnika smí být prodávána pouze osobám starším 18 let.
Kategorie F3
Zábavní pyrotechnika, která představuje středně velké nebezpečí, je určena pro venkovní použití na otevřených prostranstvích a jejíž úroveň hluku nepoškozuje lidské zdraví. Tato zábavní pyrotechnika smí být prodávána pouze osobám starším 21 let.
Kategorie F4
Zábavní pyrotechnika, která představuje velké nebezpečí a jejíž úroveň hluku nepoškozuje lidské zdraví. Prodej, nákup a manipulaci s výrobky v této kategorii smějí provádět pouze osoby mající platné osvědčení o odborné způsobilosti pro zacházení s pyrotechnickými výrobky vydané Českým báňským úřadem.

Jako výrobky spadající do kategorie F4 jsou v příloze zákona konkrétně uvedeny:

95% zboží skladem

Většinu námi nabízeného zboží pro Vás udržujeme skladem po celý rok!

Doprava a platba

Děláme co můžeme aby u Vás objednané zboží bylo již následující pracovní den.

Pyrotechnika

Podívejte se na naši nabídku zábavní pyrotechniky.

Vánoční stromky

Prohlédněte si naši nabídku krásných umělých vánočních stromečků. Jsou jako živé!

Kufry

Připravujeme. Již brzy v nabídce e-shopu!