Kompaktní ohňostroj Happy way 36 ran / 20 mm

-6%

Kompaktní ohňostroj 36 ran, kalibr 20mm ve tvaru kvádru Více

Výrobce: Panta pyrotechnikKód produktu: U7208Doprava a platba

Běžná cena 328 Kč. Ušetříte 6% (19 Kč) 309 Kč

Skladem
ks

Kompaktní ohňostroj 36 ran, kalibr 20mm ve tvaru kvádru Více

Výrobce: Panta pyrotechnikKód produktu: U7208Doprava a platba

Červené do růžové zelené hvězdy. Červené do citrónov praskání. Zelená do námořní modré žluté hvězdy. Zelená do fialového hvězdného deště. Červená do brokátu+fialové hvězdy.

Prohlédněte si video. 

  

Pyrotechnika - Kompaktní ohňostroj 36 ran, kalibr 20mm

ve tvaru kvádru. Obsahuje několik různobarevných efektů dle videa výše. Ohňostroj je na jedno zapálení, po kterém začne vystřelovat jednotlivé rány do výšky 15-60m (dle kalibru ohňostroje). Kompaktní ohňostroj je pouze k venkovnímu užití.

 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: výrobek musí stát na rovné, pevné a nehořlavé podložce. Je vhodné ho ukotvit proti převrácení. Při zapálení se nikdy nenaklánět nad výmetnou části kompaktu. Po zapálení odstupte alespoň o 10-20 metrů. Vždy dbejte pokynů uvedených v návodu k obsluze!

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry
Kalibr 20mm
Počet ran 36 - 99 ran
Délka efektu (s) 30
Kategorie nebezpečnosti F2 - od 18 let
ADR zařazení 1.3G