Kompaktní ohňostroj Asorted Cake 164 ran / 30 mm


Kompaktní ohňostroj 164 ran / 30mm Více

Výrobce: Panta pyrotechnikKód produktu: PPK164110Doprava a platba

4 390 Kč

Není skladem Sledovat dostupnost

Kompaktní ohňostroj 164 ran / 30mm Více

Výrobce: Panta pyrotechnikKód produktu: PPK164110Doprava a platba

Blue Tail to Brocade Crown King, Red Tail to Red Green Blue Dahlia W/Crackling Palm Tree, Green Tail to Purple Green Orange W/Crackling Palm Tree, Blue Tail to Blue W/Gold Strobe, Green Tail to Purple W/Green Strobe, Chrys, Blue Stars Multi-color Strobe Mines to Crackling Palm Tree.

Prohlédněte si video.

  

Pyrotechnika - Kompaktní ohňostroj 164 ran, kalibr 30mm

ve tvaru kvádru. Obsahuje několik různobarevných efektů dle videa výše. Ohňostroj je na jedno zapálení, po kterém začne vystřelovat jednotlivé rány do výšky 15-60m (dle kalibru ohňostroje). Kompaktní ohňostroj je pouze k venkovnímu užití.

 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: výrobek musí stát na rovné, pevné a nehořlavé podložce. Je vhodné ho ukotvit proti převrácení. Při zapálení se nikdy nenaklánět nad výmetnou části kompaktu. Po zapálení odstupte alespoň o 10-20 metrů. Vždy dbejte pokynů uvedených v návodu k obsluze!

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry
Kalibr 30mm
Počet ran 100 - 199 ran
Délka efektu (s) 37
Kategorie nebezpečnosti F4 - nutný průkaz odpalovače pyrotechniky
ADR zařazení 1.4G