Sestavený ohňostroj Profi Fireworks Show 192 ran / 30 mm
Sestavený ohňostroj Profi Fireworks Show 192 ran / 30 mm

Sestavený ohňostroj Profi Fireworks Show 192 ran / 30 mm


Sestavený ohňostroj 192 ran / 30mm ve tvaru kvádru. Ohňostroj je sestavený. Více

Skladem

6 299 Kč

ks

Výrobce: Klasek pyrotechnics Kód produktu: C1923XMF/C Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Sestavený ohňostroj 192 ran / 30mm ve tvaru kvádru. Ohňostroj je sestavený. Více

24 různobarevných efektů

Prohlédněte si video. 

  

Pyrotechnika - sestavený ohňostroj 192 ran, kalibr 30mm

ve tvaru kvádru. Obsahuje několik různobarevných efektů dle videa výše. Ohňostroj je na jedno zapálení, po kterém začne vystřelovat jednotlivé rány do výšky 15-60m (dle kalibru ohňostroje). Kompaktní ohňostroj je pouze k venkovnímu užití.

 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: výrobek musí stát na rovné, pevné a nehořlavé podložce. Je vhodné ho ukotvit proti převrácení. Při zapálení se nikdy nenaklánět nad výmetnou části kompaktu. Po zapálení odstupte alespoň o 10-20 metrů. Vždy dbejte pokynů uvedených v návodu k obsluze!

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry
Kalibr 30mm
Počet ran 100 - 199 ran, Compound (sestavené)
Délka efektu (s) 150
Směr výmetnic Kombinovaný
Kategorie nebezpečnosti F3 - od 21 let
ADR zařazení 1.3G