Pyrotechnika sestavený ohňostroj Fireworks Show 260 ran / 20 mm
Pyrotechnika sestavený ohňostroj Fireworks Show 260 ran / 20 mm

Sestavený ohňostroj Fireworks Show 260 ran / 20 mm

hvězda 1 hvězda 2 hvězda 3 hvězda 4 hvězda 5 (1)Počet hvězdiček je 5 z 5

Sestavený ohňostroj 260 ran / 20mm ve tvaru kvádru. Ohňostroj je sestavený. Více

Skladem

2 699 Kč

ks

Výrobce: Klasek pyrotechnics Kód produktu: C26020F/C Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Sestavený ohňostroj 260 ran / 20mm ve tvaru kvádru. Ohňostroj je sestavený. Více

26 různobarevných efektů.

Prohlédněte si video. 

  

Pyrotechnika - sestavený ohňostroj 260 ran, kalibr 20mm

ve tvaru kvádru. Obsahuje několik různobarevných efektů dle videa výše. Ohňostroj je na jedno zapálení, po kterém začne vystřelovat jednotlivé rány do výšky 15-60m (dle kalibru ohňostroje). Kompaktní ohňostroj je pouze k venkovnímu užití.

 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: výrobek musí stát na rovné, pevné a nehořlavé podložce. Je vhodné ho ukotvit proti převrácení. Při zapálení se nikdy nenaklánět nad výmetnou části kompaktu. Po zapálení odstupte alespoň o 10-20 metrů. Vždy dbejte pokynů uvedených v návodu k obsluze!

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry
Kalibr 20mm
Počet ran 200 ran a více, Compound (sestavené)
Délka efektu (s) 180
Směr výmetnic Kombinovaný
Kategorie nebezpečnosti F3 - od 21 let
Rozměry VxŠxH (mm) 120x330x500
ADR zařazení 1.3G