Římské svíce MIX 6ks

hvězda 1 hvězda 2 hvězda 3 hvězda 4 hvězda 5 (1)Počet hvězdiček je 5 z 5

Římské svíce MIX 6ks Více

Skladem

159 Kč

ks

Výrobce: Klasek pyrotechnics Kód produktu: R6020M Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Římské svíce MIX 6ks Více

Mix Římských svící 20 ran 6ks o průměru 10 mm a délkou 60 cm s 20 ranami

Video prozatím není.

BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ: Zapalte knot a římskou svíci namiřte do bezpečného mista do vzduchu.  Po zhruba pěti sekundách začnou létat barevné světlice.Nikdy nemiřte na žádné objekty, osoby nebo zvířata - hrozí popálení!

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry
Počet ran 20 ran
Počet kusů 6
Kategorie nebezpečnosti F2 - od 18 let
ADR zařazení 1.4G