Římská svíce Color balls 40 ran 6ks


40ran barevné světlice, 70cm délka, 6ks v balení Více

Skladem

115 Kč

ks

Výrobce: Klasek pyrotechnics Kód produktu: R7040B Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

40ran barevné světlice, 70cm délka, 6ks v balení Více

40ran barevné světlice, 70cm délka, 6ks v balení

Prohlédněte si video

BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ: Zapalte knot a římskou svíci namiřte do bezpečného mista do vzduchu.  Po zhruba pěti sekundách začnou létat barevné světlice.Nikdy nemiřte na žádné objekty, osoby nebo zvířata - hrozí popálení!

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry
Kalibr 10mm
Počet ran 36 - 99 ran
Počet kusů 6
Kategorie nebezpečnosti F2 - od 18 let
ADR zařazení 1.4G