Rakety Tahtiloisto set 14ks


Rakety Tahtiloisto set 14ks s efektem mix barevných raket

Více

Skladem

329 Kč

ks

Výrobce: Panta pyrotechnik Kód produktu: 1500 Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Rakety Tahtiloisto set 14ks s efektem mix barevných raket

Více

Citrónová pivoňka s bílým stroboskopem, Červená jiřina s bílým stroboskopem, Zlatá vlna, Brokátová koruna se zeleným stroboskopem, Červená pivoňka.

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry
Počet ran 14
Kategorie nebezpečnosti F2 - od 18 let
ADR zařazení 1.4G