Rakety Ohnivý déšť 6 ks


Rakety Ohnivý déšť 6 ks Více

Skladem

69 Kč

ks

Výrobce: Klasek pyrotechnics Kód produktu: RS6O Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Rakety Ohnivý déšť 6 ks Více

Pískající rakety jsou klasikou na poli zábavní pyrotechniky. Tato zábavní pyrotechnika je nejvyhledávanější hlavně během vánočních svátků a oslav Nového roku. Můžete je však použít i u příležitosti jných speciálních událostí, jako jsou oslavy narozenin, svatby nebo firemní večírky. Zábavní pyrotechnika dokáže zpestřit každou párty. Obsah balení zábavní pyrotechniky: Toto balení zábavní pyrotechniky obsahuje 6 kusů raket, které mají efekt pískající stopy a barevných světlic.

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry
Počet ran 6 ran
Kategorie nebezpečnosti F2 - od 18 let
ADR zařazení 1.4G