Dětská zábavní pyrotechnika Práskací provázky ZAUBERSCHNUR 20ks
Dětská zábavní pyrotechnika Práskací provázky ZAUBERSCHNUR 20ks

Práskací provázky ZAUBERSCHNUR 20ks


 Práskací provázky ZAUBERSCHNUR Více

Skladem

12 Kč

ks

Výrobce: Panta pyrotechnik Kód produktu: PPX0602 Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

 Práskací provázky ZAUBERSCHNUR Více

 Práskací provázky ZAUBERSCHNUR - NOVINKA 2016. Balení obsahuje 20 ks.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Nezapalovat v blízkosti očí ani uší. Používat jednotlivě. S nataženými pažemi rázně a zprudka zatáhnout za provázky. Nenosit práskací provázky volně v kapse.

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry
Počet kusů 20
Kategorie nebezpečnosti F1 - od 15 let
ADR zařazení 1.3G