Pyrotechnika petardy Pirát škrtací 100ks
Pyrotechnika petardy Pirát škrtací 100ks

Petardy Pirát škrtací 100ks


škrtací petarda velká 100ks Více

Skladem

37 Kč

ks

Výrobce: Klasek pyrotechnics Kód produktu: K0203 Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

škrtací petarda velká 100ks Více

škrtací petarda velká, síla výbuchu 116dB z 8m

Prohlédněte si video.

BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ: Zapalte knot a rychle odhoďte do bezpečné vzdálenosti. Po zhruba třech sekundách zazní silná rána.Nikdy neodhazujte do míst , kde se zrovna nacházejí lidé nebo zvěř!

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry
Počet ran 100 ran
Kategorie nebezpečnosti P1
ADR zařazení 1.4G