Pyrotechnika petardy Pirát 50ks
Pyrotechnika petardy Pirát 50ks

Petardy Pirát 50ks


Záblesková petarda se zápalnicí

Více

Skladem

25 Kč

ks

Výrobce: Klasek pyrotechnics Kód produktu: P00171 Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Záblesková petarda se zápalnicí

Více

Síla výbuchu 119dB z 8m

Prohlédněte si video.

BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ: Zapalte knot a rychle odhoďte do bezpečné vzdálenosti. Po zhruba třech sekundách zazní silná rána.Nikdy neodhazujte do míst , kde se zrovna nacházejí lidé nebo zvěř!

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry
Počet ran 50 ran
Kategorie nebezpečnosti F3 - od 21 let
ADR zařazení 1.4G