Pyrotechnika petardy DUMBUM 120 - 10ks
Pyrotechnika petardy DUMBUM 120 - 10ks

Petardy DUMBUM 120 - 10ks


Petardy DUMBUM 120 10ks s efektem silná exploze. Více

Skladem

42 Kč

ks

Výrobce: Klasek pyrotechnics Kód produktu: PS10D10 Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Petardy DUMBUM 120 10ks s efektem silná exploze. Více

Síla výbuchu 120dB z 15m.

Prohlédněte si video.

BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ: Zapalte knot a rychle odhoďte do bezpečné vzdálenosti. Po zhruba třech sekundách zazní silná rána.Nikdy neodhazujte do míst , kde se zrovna nacházejí lidé nebo zvěř!

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry
Počet ran 10 ran
Kategorie nebezpečnosti F3 - od 21 let
ADR zařazení 1.3G