Létající ohniví motýlci FEUER FALTER 4 ks


Létající ohniví motýlci FEUER FALTER, 4ks v balení Více

Není skladem Sledovat dostupnost

11 Kč

Výrobce: Panta pyrotechnik Kód produktu: PPX6212 Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Létající ohniví motýlci FEUER FALTER, 4ks v balení Více

Létající ohniví motýlci FEUER FALTER, 4ks v balení

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Pouze pro venkovní použití. Položit jednotlivě na rovný terén správnou stranou nahoru a zapálit zápalnici na jejím nejvzdálenějším konci. Okamžitě ustoupit nejméně 8m. Létající ohnivé kolečko vzlétne.

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry
Počet kusů 20
Kategorie nebezpečnosti F2 - od 18 let
ADR zařazení 1.3G