Kulové pumy Crown 30mm


Přednabitá kulová puma. Po zapálení kulová puma během tří až šesti vteřin vyletí. Ve výšce 30 až 70 metrů ( podle ráže) vytváří světelný efekt.Kulová puma o průměru 3 cm nabitá ve výmetné trubici o délce 15 cm. EFEKT: Zlatá brokátová koruna do bílomodré hvězdy. Sada obsahuje 4 trubice. Více

Není skladem Sledovat dostupnost

125 Kč

Výrobce: Crown Kód produktu: P00145 Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Přednabitá kulová puma. Po zapálení kulová puma během tří až šesti vteřin vyletí. Ve výšce 30 až 70 metrů ( podle ráže) vytváří světelný efekt.Kulová puma o průměru 3 cm nabitá ve výmetné trubici o délce 15 cm. EFEKT: Zlatá brokátová koruna do bílomodré hvězdy. Sada obsahuje 4 trubice. Více

Zlatá brokátová koruna do bílomodré hvězdy. Sada obsahuje 4 trubice (rány).

Video prozatím není.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: výrobek musí stát na rovné, pevné a nehořlavé podložce. Je vhodné ho ukotvit proti převrácení. Při zapálení se nikdy nenaklánět nad výmetnou části. Po zapálení odstupte alespoň o 10-20 metrů. Vždy dbejte pokynů uvedených v návodu k obsluze!

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry
Kalibr 30mm
Počet ran 4 rány
Kategorie nebezpečnosti F2 - od 18 let
ADR zařazení 1.3G