Kouzelná Hůlka Harryho Fofra 12ks
Kouzelná Hůlka Harryho Fofra 12ks

Kouzelná Hůlka Harryho Fofra 12ks


10ran barevné světlice+10 ran práskající komety, 70cm délka

Více

Není skladem Sledovat dostupnost

265 Kč

Výrobce: Klasek pyrotechnics Kód produktu: R7020BK Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

10ran barevné světlice+10 ran práskající komety, 70cm délka

Více

10ran barevné světlice+10 ran práskající komety, 70cm délka

Prohlédněte si video

BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ: Zapalte knot a římskou svíci namiřte do bezpečného mista do vzduchu.  Po zhruba pěti sekundách začnou létat barevné světlice.Nikdy nemiřte na žádné objekty, osoby nebo zvířata - hrozí popálení!

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry
Kalibr 10mm
Počet ran 20 ran
Počet kusů 12
Kategorie nebezpečnosti F2 - od 18 let
ADR zařazení 1.4G