Konfetový ohňostroj Happy birthday 20 ran


Není skladem Sledovat dostupnost

549 Kč

Kód produktu: P00211 Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Papírový ohňostroj pro interiér i exterier. Konfetový ohňostroj Happy Birthday 20 ran. Mix barev: bílá, červená, růžová, oranžová, žlutá, černá, modrá, tyrkysová. Dlouhé stuhy budou skutečným překvapením na Vaší narozeninové party.

Prohlédněte si video.

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry
Počet ran 20 ran
Délka efektu (s) 25
Kategorie nebezpečnosti F2 - od 18 let
ADR zařazení 1.3G