Zábavní pyrotechnika ohňostroj na oslavu Proton 45 ran  multikalibr
Zábavní pyrotechnika ohňostroj na oslavu Proton 45 ran multikalibr

Kompaktní ohňostroj Proton 45 ran / multikalibr


Kompaktní ohňostroj 45 ran, multikalibr ve tvaru kvádru Více

Není skladem Sledovat dostupnost

749 Kč

Výrobce: Panta pyrotechnik Kód produktu: PPB45100 Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Kompaktní ohňostroj 45 ran, multikalibr ve tvaru kvádru Více

Stříbrný chvost do červené, zelené, modré pivoňky/červená palma se zeleným třpytem. Stříbrné praskání. Stříbrný chvost do modré jiřiny se zlatým třpytem. Stříbrný chvost do časového deště/dračí chrysantéma. Stříbrný chvost do červené, zelené, modré hvězdy s praskáním. Stříbrný chvost do zlaté vlnivé palmy se zeleným třpytivým pestíkem. Stříbný chvost do brokátové koruny se zelenou jiřinou.

Prohlédněte si video. 

  

Pyrotechnika - Kompaktní ohňostroj 45 ran, multikalibr

ve tvaru kvádru. Obsahuje několik různobarevných efektů dle videa výše. Ohňostroj je na jedno zapálení, po kterém začne vystřelovat jednotlivé rány do výšky 15-60m (dle kalibru ohňostroje). Kompaktní ohňostroj je pouze k venkovnímu užití.

 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: výrobek musí stát na rovné, pevné a nehořlavé podložce. Je vhodné ho ukotvit proti převrácení. Při zapálení se nikdy nenaklánět nad výmetnou části kompaktu. Po zapálení odstupte alespoň o 10-20 metrů. Vždy dbejte pokynů uvedených v návodu k obsluze!

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry
Kalibr Multikalibr, multikalibr 20-30
Počet ran 36 - 99 ran
Délka efektu (s) 37
Kategorie nebezpečnosti F2 - od 18 let
Rozměry VxŠxH (mm) 220x250x250
ADR zařazení 1.3G