Kompaktní ohňostroj Partička 88 ran / 25 mm


Kompaktní ohňostroj 88 ran, kalibr 25 mm ve tvaru kvádru Více

Skladem

1 520 Kč

ks

Výrobce: Klasek pyrotechnics Kód produktu: C8825PA Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Kompaktní ohňostroj 88 ran, kalibr 25 mm ve tvaru kvádru Více

11 různobarevných efektů měnících se po každé ráně

Prohlédněte si video. 

  

Pyrotechnika - Kompaktní ohňostroj 88 ran, kalibr 25mm

ve tvaru kvádru. Obsahuje několik různobarevných efektů dle videa výše. Ohňostroj je na jedno zapálení, po kterém začne vystřelovat jednotlivé rány do výšky 15-60m (dle kalibru ohňostroje). Kompaktní ohňostroj je pouze k venkovnímu užití.

 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: výrobek musí stát na rovné, pevné a nehořlavé podložce. Je vhodné ho ukotvit proti převrácení. Při zapálení se nikdy nenaklánět nad výmetnou části kompaktu. Po zapálení odstupte alespoň o 10-20 metrů. Vždy dbejte pokynů uvedených v návodu k obsluze!

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry
Kalibr 25mm
Počet ran 36 - 99 ran
Délka efektu (s) 65
Kategorie nebezpečnosti F3 - od 21 let
Rozměry VxŠxH (mm) 150x240x340
ADR zařazení 1.3G