https://www.explosivo.cz/p/kompaktni-ohnostroj-mexico-109-ran-multikalibr
https://www.explosivo.cz/p/kompaktni-ohnostroj-mexico-109-ran-multikalibr

Kompaktní ohňostroj Mexico 109 ran / multikalibr


Kompaktní ohňostroj 109 ran, multikalibr ve tvaru kvádru Více

Skladem

1 649 Kč

ks

Výrobce: Klasek pyrotechnics Kód produktu: C109MM Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Kompaktní ohňostroj 109 ran, multikalibr ve tvaru kvádru Více

16 různobarevných efektů, multikalibr - 20mm: 64ran, 25mm: 30ran, 30mm: 15ran

Prohlédněte si video.

  

Pyrotechnika - Kompaktní ohňostroj 109 ran, multikalibr

ve tvaru kvádru. Obsahuje několik různobarevných efektů dle videa výše. Ohňostroj je na jedno zapálení, po kterém začne vystřelovat jednotlivé rány do výšky 15-60m (dle kalibru ohňostroje). Kompaktní ohňostroj je pouze k venkovnímu užití.

 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: výrobek musí stát na rovné, pevné a nehořlavé podložce. Je vhodné ho ukotvit proti převrácení. Při zapálení se nikdy nenaklánět nad výmetnou části kompaktu. Po zapálení odstupte alespoň o 10-20 metrů. Vždy dbejte pokynů uvedených v návodu k obsluze!

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry
Kalibr Multikalibr
Počet ran 100 - 199 ran
Délka efektu (s) 90
Kategorie nebezpečnosti F3 - od 21 let
Rozměry VxŠxH (mm) 175x200x450
ADR zařazení 1.3G