Kompaktní ohňostroj Fireworks Show 256 ran / 20 mm
Kompaktní ohňostroj Fireworks Show 256 ran / 20 mm

Kompaktní ohňostroj Fireworks Show 256 ran / 20 mm


Kompaktní ohňostroj 256 / multikalibr ve tvaru kvádru. Ohňostroj je sestavený. Více

Není skladem Sledovat dostupnost

2 624 Kč

Výrobce: Klasek pyrotechnics Kód produktu: C25620F/C Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Kompaktní ohňostroj 256 / multikalibr ve tvaru kvádru. Ohňostroj je sestavený. Více

32 různých efektů.  Doba trvání 4min.

Prohlédněte si video. 

  

Pyrotechnika - Kompaktní ohňostroj 256 ran, multikalibr, skládaný ohňostroj

ve tvaru kvádru. Obsahuje několik různobarevných efektů dle videa výše. Ohňostroj je na jedno zapálení, po kterém začne vystřelovat jednotlivé rány do výšky 15-60m (dle kalibru ohňostroje). Kompaktní ohňostroj je pouze k venkovnímu užití.

 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: výrobek musí stát na rovné, pevné a nehořlavé podložce. Je vhodné ho ukotvit proti převrácení. Při zapálení se nikdy nenaklánět nad výmetnou části kompaktu. Po zapálení odstupte alespoň o 10-20 metrů. Vždy dbejte pokynů uvedených v návodu k obsluze!

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry
Kalibr 20mm
Počet ran 200 ran a více, Compound (sestavené)
Délka efektu (s) 180
Kategorie nebezpečnosti F3 - od 21 let
Rozměry VxŠxH (mm) 120x410x410
ADR zařazení 1.3G