Kompaktní ohňostroj Earth 150 ran / 20 mm


Kompaktní ohňostroj 150 ran, kalibr 20mm ve tvaru kvádru Více

Skladem

1 690 Kč

ks

Výrobce: Panta pyrotechnik Kód produktu: PPB150410 Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Kompaktní ohňostroj 150 ran, kalibr 20mm ve tvaru kvádru Více

Prohlédněte si video.

  

Pyrotechnika - Kompaktní ohňostroj 150 ran, kalibr 20mm

ve tvaru kvádru. Obsahuje několik různobarevných efektů dle videa výše. Ohňostroj je na jedno zapálení, po kterém začne vystřelovat jednotlivé rány do výšky 15-60m (dle kalibru ohňostroje). Kompaktní ohňostroj je pouze k venkovnímu užití.

A:Red coco with white glittering. B:green coco with white glittering. C:crackling tail. D:brocde with red blue., E:golden willow with purple stars. F:spinning. G:blue with golden glittering. H:purple with golden glittering. I:spinning.   J:silver chrys.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: výrobek musí stát na rovné, pevné a nehořlavé podložce. Je vhodné ho ukotvit proti převrácení. Při zapálení se nikdy nenaklánět nad výmetnou části kompaktu. Po zapálení odstupte alespoň o 10-20 metrů. Vždy dbejte pokynů uvedených v návodu k obsluze!

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry
Kalibr 20mm
Počet ran 100 - 199 ran
Kategorie nebezpečnosti F3 - od 21 let
ADR zařazení 1.3G