Dýmovnice Čmoudík New colour RDG40 4ks
Dýmovnice Čmoudík New colour RDG40 4ks

Dýmovnice Čmoudík New colour RDG40 4ks


Dýmovnice Čmoudík New colour RDG40 4ks Více

Skladem

104 Kč

ks

Výrobce: Klasek pyrotechnics Kód produktu: D2CN(1) Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Dýmovnice Čmoudík New colour RDG40 4ks Více

dýmovnice(tuba)-oranžová,fialová,bílá,černá

Prohlédněte si video.

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry
Délka efektu (s) 40
Kategorie nebezpečnosti F1 - od 15 let