Dumbum 5g 20ks

hvězda 1 hvězda 2 hvězda 3 hvězda 4 hvězda 5 (8)Počet hvězdiček je 5 z 5

5g zábleskové slože , 130dB z 15m, vyrobeno v Evropě, plastová ucpávka , extra silná , kategorie F4 !!! Pro nákup F4 a T2 je potřebný dosažený věk 21 let a průkaz odborně způsobilé osoby. ( objednávkou stvrzujete požadované kritéria ) !!!Více

Skladem

349 Kč

ks

Výrobce: Klasek pyrotechnics Kód produktu: P6AE Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

5g zábleskové slože , 130dB z 15m, vyrobeno v Evropě, plastová ucpávka , extra silná , kategorie F4 !!! Pro nákup F4 a T2 je potřebný dosažený věk 21 let a průkaz odborně způsobilé osoby. ( objednávkou stvrzujete požadované kritéria ) !!!Více

5g zábleskové slože, 130dB z 15m, vyrobeno v Evropě, plastová ucpávka

Prohlédněte si video.

BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ: Zapalte knot a rychle odhoďte do bezpečné vzdálenosti. Po zhruba třech sekundách zazní silná rána.Nikdy neodhazujte do míst , kde se zrovna nacházejí lidé nebo zvěř!

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry
Počet ran 20 ran
Kategorie nebezpečnosti F4 - nutný průkaz odpalovače pyrotechniky
ADR zařazení 1.1G