Dětská pyrotechnika VELKÉ Bouchací kuličky Dumbum

hvězda 1 hvězda 2 hvězda 3 hvězda 4 hvězda 5 (2)Počet hvězdiček je 5 z 5

Velké barevné bouchací kuličky (průměr 14mm), 20ks Více

Skladem

12 Kč

ks

Výrobce: Klasek pyrotechnics Kód produktu: BK2V Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Velké barevné bouchací kuličky (průměr 14mm), 20ks Více

Velké barevné bouchací kuličky (průměr 14mm)

Prohlédněte si video.

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry
Počet kusů 20
Kategorie nebezpečnosti F1 - od 15 let
ADR zařazení 1.4G