Dětská zábavní pyrotechnika Včeličky 5ks
Dětská zábavní pyrotechnika Včeličky 5ks

Dětská pyrotechnika Včeličky 5ks

hvězda 1 hvězda 2 hvězda 3 hvězda 4 hvězda 5 (1)Počet hvězdiček je 3 z 5

Dětská pyrotechnika Včeličky 5ks Více

Není skladem Sledovat dostupnost

10 Kč

Výrobce: Klasek pyrotechnics Kód produktu: DP1VC Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Dětská pyrotechnika Včeličky 5ks Více

Žertovná pyrotechnika s létajícím světelným efektem, 5 ks.

Prohlédněte si video.

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry
Počet kusů 5
Kategorie nebezpečnosti F1 - od 15 let
ADR zařazení 1.4G