Dětská zábavní pyrotechnika práskací granule Dragon eggs 6ks
Dětská zábavní pyrotechnika práskací granule Dragon eggs 6ks

Dětská pyrotechnika práskací granule Dragon eggs 6ks

hvězda 1 hvězda 2 hvězda 3 hvězda 4 hvězda 5 (1)Počet hvězdiček je 1 z 5

Práskací granule DRAGON EGGS Více

Není skladem Sledovat dostupnost

6 Kč

Kód produktu: PPX6200 Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Práskací granule DRAGON EGGS Více

Práskací granule DRAGON EGGS - NOVINKA 2016.

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry
Počet kusů 6
Kategorie nebezpečnosti F1 - od 15 let
ADR zařazení 1.3G