Dětská zábavní pyrotechnika Pooping dog 2ks
Dětská zábavní pyrotechnika Pooping dog 2ks

Dětská pyrotechnika Pooping dog 2ks


Dětská pyrotechnika Pooping dog 2ks Více

Skladem

59 Kč

ks

Výrobce: Panta pyrotechnik Kód produktu: PPX0072 Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Dětská pyrotechnika Pooping dog 2ks Více

Pooping Dog 2ks. 2ks praskajících granulí.

Prohlédněte si video.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE: Položiť na nehorľavý povrch. Zapáliť zápalnicu na jej najvzdialenejšom konci a okamžite ustúpiť najmenej 1m.

NEBEZPEČENSTVO: Zákaz fajčenia! Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, výbuchu alebo zasiahnutia časticami. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Nevystavujte brúseniu / nárazu / treniu. Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare. V prípade požiaru: Priestory evakuujte. Kvôli nebezpečenstvu výbuchu požiar haste z diaľky. Požiar NEHASTE, ak sa dostane k výbušninám. Nebezpečenstvo výbuchu. Uchovávajte len v pôvodnom balení. Odstráňte obsah / nádobu odovzdaním k likvidácii oprávnenej osobe.

Parametry
Počet kusů 2
Kategorie nebezpečnosti F2 - od 18 let
ADR zařazení 1.4G