Dětská zábavní pyrotechnika Ground bloom flower 6ks
Dětská zábavní pyrotechnika Ground bloom flower 6ks

Dětská pyrotechnika Ground bloom flower 6ks


Dětská pyrotechnika Ground bloom flower 6ks Více

Není skladem Sledovat dostupnost

14 Kč

Kód produktu: P00221 Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Dětská pyrotechnika Ground bloom flower 6ks Více

Efekt pozemní vír. 6 ks v balení.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Položit na nehořlavý povrch. Zapálit zápalnici na jejím nejvzdálenějším konci a okamžitě ustoupit nejméně 1m.

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry
Počet kusů 6
Kategorie nebezpečnosti F1 - od 15 let
ADR zařazení 1.4G