Dětská zábavní pyrotechnika Giant Butterfly 6ks
Dětská zábavní pyrotechnika Giant Butterfly 6ks

Dětská pyrotechnika Giant Butterfly 6ks


Dětská pyrotechnika Giant Butterfly 6ks Více

Není skladem Sledovat dostupnost

89 Kč

Výrobce: Panta pyrotechnik Kód produktu: PYROPPT0648 Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Dětská pyrotechnika Giant Butterfly 6ks Více

Létající motýl se světelným efektem. Prodej po krabičkách obsahujících 6 ks Zábavní pyrotechnika - velký motýl. Položí se na zem, na jednom konci se zapálí knotek. Motýl začne rotovat, vyletí do vzduchu a při rotaci vydává světelný efekt. Největší létající světelný efekt.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Položit jednotlivě na nehořlavý povrch. Zapálit zápalnici na jejím nejvzdálenějším konci a okamžitě ustoupit nejméně 3m.

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry
Počet kusů 6
Kategorie nebezpečnosti F2 - od 18 let
ADR zařazení 1.3G