Dětská zábavní pyrotechnika Explosive Ball 3ks
Dětská zábavní pyrotechnika Explosive Ball 3ks

Dětská pyrotechnika Explosive Ball 3ks


Dětská pyrotechnika Explosive Ball 3ks Více

Není skladem Sledovat dostupnost

68 Kč

Výrobce: Klasek pyrotechnics Kód produktu: EB15 Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Dětská pyrotechnika Explosive Ball 3ks Více

Praskající balonky, průměr 38 mm, v balení 3 ks balónků.

Prohlédněte si video.

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry
Počet kusů 3
Kategorie nebezpečnosti F2 - od 18 let
ADR zařazení 1.4G