Dětská party pochodeň barevná 8ks
Dětská party pochodeň barevná 8ks

Dětská party pochodeň barevná 8ks


Dětská party pochodeň(barevná) se svítícím náramkem

Více

Skladem

109 Kč

ks

Výrobce: Klasek pyrotechnics Kód produktu: BP30S Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Dětská party pochodeň(barevná) se svítícím náramkem

Více

dětská party pochodeň(barevná) se svítícím náramkem

prohlédněte si video.

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

 

Parametry
Kategorie nebezpečnosti F1 - od 15 let
ADR zařazení 1.4G