Dětská party pochodeň barevná 5ks
Dětská party pochodeň barevná 5ks

Dětská party pochodeň barevná 5ks


Dětská party pochodeň barevná 5ks, délka hoření 60s
Více

Skladem

115 Kč

ks

Výrobce: Klasek pyrotechnics Kód produktu: BP60S Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Dětská party pochodeň barevná 5ks, délka hoření 60s
Více

barevná pochodeň(červená,zelená,bílá,fialová,žlutá)

prohlédněte si video.

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

 

Parametry
Délka efektu (s) 60
Kategorie nebezpečnosti T1
ADR zařazení 1.4G