Crackling and strobe torch 12ks
Crackling and strobe torch 12ks

Crackling and strobe torch 12ks


Crackling and strobe torch 12ks Více

Skladem

79 Kč

ks

Výrobce: Klasek pyrotechnics Kód produktu: CST12S Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Crackling and strobe torch 12ks Více

práskající a blikající pochodeň

Prohlédněte si video

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry
Délka efektu (s) 12s
Kategorie nebezpečnosti F1 - od 15 let
ADR zařazení 1.4G